Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Dispozitii

Consultare Registru Dispozitii

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

DispozitiiData emiterii
52/202319.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind acordarea unui ajutor de urgentă în cuantum de 3.000 lei, doamnei Nagîţ Georgeta-Mariana
 
51/202319.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 20 ianuarie 2023
 
50/202317.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE referitoare la modificarea Dispoziţiei nr. 2122/21.12.2022 privind constituirea comisiei permanente de recepţie cantitativă şi calitativă pentru recepţionarea documentaţiilor de tip SF/DALI/PROIECT ale obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Slobozia şi/sau fonduri externe nerambursabile
 
49/202317.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Realizarea unui terminal intermodal de transport al Municipiului Slobozia” cod SMIS 128395, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 
48/202316.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE Referitoare la modificarea Dispoziţiei nr. 1279/07.09.2022 privind constituirea comisiei de avizare a tăierilor de arbori şi arbuşti de pe terenurile ce aparţin domeniului public sau privat al Municipiului Slobozia
 
47/202316.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere, vacante, de Şef serviciu, gradul II din cadrul Serviciului Investiţii şi Lucrări Publice de către domnul Racoschi Dan-Aurelian
 
46/202316.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE referitoare la constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru lucrarea „Relocare reţea electrică de alimentare şi iluminat strada Gării Noi, tronson 2, nr. 29” Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa
 
45/202316.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind acordarea unor majorări salariale pe luna decembrie 2022 membrilor echipelor de implementare care au desfăşurat activitate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene nerambursabile
 
44/202316.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Slobozia în şedinţă extraordinară de îndată pentru data de 17 ianuarie 2023
 
43/202313.01.2023
Titlu: DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dobre lonela-Eugenia Consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro