Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Dispozitii

Consultare Registru Dispozitii

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

DispozitiiData emiterii
1113/202230.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind modificarea Dispoziţiei nr. 654/ 21.07.2022 privind constituirea comisiei de concurs şi a celei de soluţionare a contestaţiilor, pentru concursul organizat în vederea ocupării funcţiei publice, de execuţie, vacante, de Consilier, clasa I, grad profesional superior
 
1112/202230.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejui unor acţiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcţiei publice din cadrul Aparatului de Specialitate ai Primarului Municipiului Slobozia
 
1111/202230.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind promovarea prin transformarea postului într-o funcţie publică de execuţie dintr-o clasă superioară, de grad profesional asistent a doamnei STAN RIZICA
 
1110/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Achiziţie de mijloace de transport public - autobuze electrice lOm şes, Alexandria, Brăila, Constanţa, Dr.Tr. Severin, Focşani, Slobozia” cod SMIS 128112, proiect finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
 
1109/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea echipei de implementare a proiectului „Extinderea Centrului Multifuncţional Bora pentru desfăşurarea de activităţi educative, culturale şi recreative, adresat tuturor categoriilor de vârste”, cod SMIS 151978, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
 
1108/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect - „Achiziţie livrare, montare şi instalare echipamente/dotări sistem bike- sharing + Organizare de şantier în cadrul proiectului „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a bicicletelor”, cod SMIS 128394, coduri CPV: 34430000 -0 Biciclete şi 45255400-3 Lucrări de montaj
 
1107/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind completarea fişei postului doamnei Pleşca Didica, Inspector, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Execuţie Bugetară, cu o parte din atribuţiile şi responsabilităţile specifice postului vacant corespunzătoare funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Execuţie Bugetară,
 
1106/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind completarea fişei postului doamnei Enuţă Maria, consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Execuţie Bugetară, cu o parte din atribuţiile şi responsabilităţile specifice postului vacant corespunzătoare funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Execuţie Bugetară,
 
1105/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei TĂU ELENA
 
1104/202229.08.2022
Titlu: DISPOZIŢIE privind încetarea dreptului la suplimentul pentru energie doamnei Siritanu Monica Mariana
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro