Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
294/202202.08.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind desemnarea administratorului provizoriu al Societății Pază și Servicii Comunitare SRL
 
293/202228.07.2022
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna iulie 2022
 
292/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Proiectare si Instalare sistem inteligent securitate perimetru statie tratare apa”
 
291/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Modernizare PCZ compartiment medie tensiune statie de tratare apa”
 
290/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare aferente obiectivului de investiții „Retehnologizare hidrofoare apă (stații repompare apă pentru ridicarea presiunii la ansamblurile de locuințe cu înalțimi mai mari de 4 etaje) pentru 8 hidrofoare. Cu montaj și alte materiale”
 
289/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „RETEHNOLOGIZARE TREAPTĂ AERARE STAȚIA DE EPURARE SLOBOZIA - ÎNLOCUIRE SOLUȚIE AERARE TREAPTĂ BIOLOGICĂ”
 
288/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 326/25.11.2021 privind organizarea unei comisii mixte, de analiză și verificare, la nivelul Municipiului Slobozia
 
287/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia
 
286/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august 2022 - octombrie 2022
 
285/202228.07.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul II - 2022
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro