Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
395/202209.11.2022
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 339/16.09.2022 privind aprobarea proiectului „Construirea de centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Municipiul Slobozia, Județul Ialomița” în cadrul Programului de finanțare Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipal la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A – Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, și a cheltuielilor legate de acest proiect
 
394/202227.10.2022
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna octombrie 2022
 
393/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local pe anul 2022 conform Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 pentru Parohia ”Sfântul Prooroc Ilie” Slobozia
 
392/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind acordarea unui ajutor de urgență constând în bani/lemne pentru foc în sezonul rece 2022-2023
 
391/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 319/25.11.2021 privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Centrului Județean de Excelență Ialomița, pentru terenul în suprafață de 13.503 mp, situat în municipiul Slobozia, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1, județul Ialomița
 
390/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023
 
389/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind completarea HCL Slobozia nr. 325/25.11.2021 referitoare la modificarea, completarea și înlocuirea Anexei nr. 1 a HCL nr. 14/27.01.2011 privind zonarea terenurilor din municipiul Slobozia și stabilirea prețurilor minime de concesionare a acestora, cu modificările și completările ulterioare
 
388/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la completarea HCL nr. 86/29.11.2016 privind zonarea terenurilor din intravilanul Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
 
387/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la completarea HCL Slobozia nr. 116/30.07.2020 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al Municipiului Slobozia
 
386/202227.10.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” și transmiterea acestui drept către Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” și Liceul Tehnologic „Înălțarea Domnului”
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro