Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
221/202321.09.2023
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pe luna septembrie 2023, ca urmare a reorganizării Direcției de Evidență a Persoanelor
 
220/202321.09.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind acordarea dreptului de folosință cu titlu gratuit Poliției Municipiului Slobozia, asupra imobilului „Sediu Administrativ” împreună cu terenul aferent, situat în municipiul Slobozia, strada Crinilor nr. 1, județul Ialomița
 
219/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 258/30.06.2022 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
 
218/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Clubului Sportiv Municipal Unirea Slobozia
 
217/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”
 
216/202331.08.2023
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia - luna august 2023
 
215/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Acordului de înfrățire între Municipiul Slobozia și Comuna Stăuceni - Municipiul Chișinău - Republica Moldova
 
214/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara A, etaj 1, apartament 8, către doamna Tudorici Elena-Claudia și domnul Tudorici Alexandru-Marian
 
213/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind efectuarea unui schimb de terenuri între UAT Municipiul Slobozia şi Societatea Transmar Ialomița SA
 
212/202331.08.2023
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia - luna august 2023
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro