Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201922.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Slobozia pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Slobozia din data de 22.01.2019
 
2/201922.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „LOCUINȚE SOCIALE CARTIER BORA”
 
3/201922.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 182/28.09.2017, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Rețele utilități aferente Cartierului Rezidențial Zona Gării Noi, Municipiul Slobozia, în vederea realizării obiectivului – sistematizare pe verticală/drumuri”
 
4/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂRE privind utilizarea execedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2018
 
5/201931.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2018 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia
 
6/201931.01.2019
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la încetarea aplicabilității HCL Slobozia nr. 142/30.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în municipiul Slobozia, strada Vânători, bloc D3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită
 
7/201931.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților, percepute de către S.C. Polaris M Holding S.R.L. Constanța și a HCL Slobozia nr. 172/2011 cu modificările și completările ulterioare
 
8/201931.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor libere construite din fonduri ANL în Municipiul Slobozia
 
9/201931.01.2019
Titlu: HOTARARE privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru semestrul II al anului 2018 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activitati
 
10/201931.01.2019
Titlu: H O T Ă R Â R E privind transformarea unei funcții contractuale în funcție publică din cadrul Direcției Educație, Cultură și Tineret Slobozia
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro