Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2017 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia
 
2/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. Slobozia nr. 65/27.04.2017, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018
   Modifica 65/2017:
 
3/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E privind acordarea unui ajutor de urgență constând în bani/lemne pentru foc în sezonul rece 2017-2018
 
4/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 120/2012 privind stabilirea unor reglementări în vederea acordării ajutoarelor de urgență în Municipiului Slobozia
 
5/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REPARAȚII CAPITALE SALA DE SPORT ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3”
 
6/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea prețului cu care UAT Slobozia închiriază terenurile pe care se află obiectivul „Sursa de apă (puțuri) pentru alimentarea cu apă a municipiului Slobozia și conductele de aducțiune”, precum și a Contractului-cadru de închiriere
 
7/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E privind transformarea unor funcţii vacante din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
 
8/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 prin care s-a aprobat inventarul domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
 
9/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinţă al unui teren acordat pentru construirea unei locuinţe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 
10/201825.01.2018
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la revocarea H.C.L. Slobozia nr. 105/30.05.2017
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro