Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
171/202211.05.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 73/24.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor umane din municipiul Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
 
170/202211.05.2022
Titlu: HOTARARE privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști permanente aflate în proprietatea privată a UAT Municipiul Slobozia, către ASOCIAŢIA CRESCĂTORILOR DE ANIMALE SLOBOZIA NOUĂ
 
169/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitor la mandatarea Viceprimarului I pentru semnarea contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile asupra cărora Municipiul Slobozia are un drept de proprietate privată sau un drept de dispoziție prin efectul legii
 
168/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la aprobarea Protocolului de Colaborare privind “Elaborare Studiu de Fezabilitate, realizare documentație tehnică pentru Autorizația de Construire (P.A.C.) și elaborare Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții <>”
 
167/202228.04.2022
Titlu: HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia -luna aprilie 2022
 
166/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia pentru Trimestrul I - 2022
 
165/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale bugetului și a situațiilor financiare ale Municipiului Slobozia aferente anului 2021
 
164/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada mai 2022 - iulie 2022
 
163/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, Aleea Olimpia, nr. 4, bloc T4, scara B, etaj 2, apartament 9, către doamna Teodorescu Carmen și domnul Teodorescu Adrian-Ionuț
 
162/202228.04.2022
Titlu: H O T Ă R Â R E privind vânzarea unui apartament tip ANL, situat în Municipiul Slobozia, strada Răzoare, nr. 6, bloc 20, scara B, etaj 4, apartament 44
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro