Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/201726.01.2017
Titlu: HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului anului 2016 rezultat din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii
 
2/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2016 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia
 
3/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea finanțării unor posturi de personal nedidactic din cadrul unei unităţi de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Slobozia
 
4/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017 pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Slobozia şi serviciile publice de interes local
 
5/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
 
6/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind numirea cenzorilor Societății Comerciale Servicii Publice Slobozia S.R.L.
 
7/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind modificarea HCL Slobozia nr. 17/25.02.2016, privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al Municipiului Slobozia
 
8/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea H.C.L. Slobozia nr. 40/28.09.2016, privind darea în administrare a serviciului de salubrizare din Municipiul Slobozia – activitatea de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț
 
9/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind retragerea dreptului de folosinţă a unor terenuri acordate pentru construirea unei locuinţe în temeiul Legii nr. 15/2003, cu modificările şi completările ulterioare
 
10/201726.01.2017
Titlu: H O T Ă R Â R E privind completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare, cu o nouă poziție, respectiv nr. 1588
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro