Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
174/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea majorării capitalului social al SC Urban SA Slobozia prin participarea Unității Administrativ-Teritoriale Județul Ialomița la capitalul social al acesteia, în calitate de acționar cu drepturi depline
 
173/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind trecerea în domeniul public al UAT Municipiul Slobozia a unui bun proprietatea SC URBAN SA
 
172/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind darea în administrare către Clubul Sportiv Municipal „Unirea”a două săli de sport, situate în Municipiul Slobozia
 
171/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea HCL nr. 53/28.03.2019 privind darea în administrare prin gestiune directă a furnizării/prestării serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Slobozia, către Serviciul Public de Transport Local, cu modificările și completările ulterioare
 
170/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la abrogarea HCL Slobozia nr. 143/27.05.2021 privind concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 52,00 mp situat în Municipiul Slobozia, strada Panduri, nr. 35
 
169/202130.06.2021
Titlu: HOTĂRÂRE referitoare la modificarea HCL nr. 102/22.04.2021 privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției contractuale de Director al Serviciului Public de Transport Local Slobozia
 
168/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „REALIZARE PARCARE PUBLICĂ” pe două amplasamente în zona Răzoare
 
167/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind scoaterea din funcţiune şi casarea unor bunuri din domeniul public al Municipiului Slobozia
 
166/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind constituirea unui drept de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 450 mp. situat în Municipiul Slobozia, strada Stadionului, zona Mănătire, identificat cu numărul cadastral 34602, în favoarea S.C. COMFRIG S.R.L.
 
165/202130.06.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind aprobarea documentației P.U.Z. - „CENTRU DE RECUPERARE PENTRU COPII CU AUTISM” - str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 9, Municipiul Slobozia, Judeţul Ialomiţa
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro