Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
246/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL nr. 219/31.08.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Slobozia în cadrul consiliilor de administraţie ale unităţilor şcolare cu personalitate juridică din Municipiul Slobozia pentru anul școlar 2021-2022
 
245/202130.09.2021
Titlu: HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor și procedurilor specifice ocupării funcției publice de conducere de Director Executiv al Direcției Educație, Cultură și Tineret
 
244/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Ilie” a terenului în suprafață de 2.020 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Plevnei, nr. 58A, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 38376 cu nr. cadastral 38376
 
243/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Dumitru” a terenului în suprafață de 2.581 mp, situat în municipiul Slobozia, șoseaua Nordului, nr. 12, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37966 cu nr. cadastral 37966
 
242/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Sf. Gheorghe” a terenului în suprafață de 1.369 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Sudului, nr. 15, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 40114 cu nr. cadastral 40114
 
241/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei „Cuza-Vodă” a terenului în suprafață de 1.210 mp, situat în municipiul Slobozia, strada Vechea Matcă, nr. 1, județul Ialomița, înscris în Cartea funciară a UAT Slobozia nr. 37720 cu nr. cadastral 37720
 
240/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la completarea H.C.L. nr. 104/28.07.2011 privind aprobarea inventarului domeniului privat al Municipiului Slobozia, cu modificările şi completările ulterioare
 
239/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea H.C.L. nr. 103/28.07.2011 privind modificarea și înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Slobozia nr. 83/2001 prin care se stabilesc inventarele care alcătuiesc domeniul public al municipiului Slobozia, cu modificările și completările ulterioare
 
238/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E privind trecerea unor terenuri din domeniul public al Municipiului Slobozia în domeniul privat al Municipiului Slobozia
 
237/202130.09.2021
Titlu: H O T Ă R Â R E prin care se aprobă raportul de evaluare şi vânzarea terenului în suprafață de 924 mp, situat în Municipiul Slobozia, strada Mărășești nr. 5, județul Ialomița, nr. Cadastral 32246, către SC AD AUTO TOTAL SRL, care îl deține în prezent în concesiune
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro