Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet

:

Consultare-Hotarari-Consiliu-Local

Consultare Registru Hotarari de Consiliu Local

An registru:
De la numar:
La numar:
Titlu/Continut:

Hotarare Consiliu LocalData emiterii
1/202013.01.2020
Titlu: H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului de venituri şi de cheltuieli al Municipiului Slobozia pe anul 2019
 
2/202013.01.2020
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea modificarea HCL Slobozia nr. 19/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate aferenți obiectivului de investiții „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT PUBLIC AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”
 
3/202013.01.2020
Titlu: HOTĂRÂRE DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON PRIN REALIZAREA UNUI TERMINAL INTERMODAL DE TRANSPORT PUBLIC AL MUNICIPIULUI SLOBOZIA”
 
4/202013.01.2020
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 18/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate aferenți obiectivului de investiții „REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE”
 
5/202013.01.2020
Titlu: HOTĂRÂRE DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „REȚEA INTEGRATĂ DE PISTE DE BICICLETE PENTRU FACILITAREA MOBILITĂȚII ALTERNATIVE NEPOLUANTE”
 
6/202013.01.2020
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea HCL Slobozia nr. 21/31.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI ÎN MUNICIPIUL SLOBOZIA”
 
7/202013.01.2020
Titlu: HOTĂRÂRE DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE ÎN CADRUL ZONEI PIETONALE CASA ARMATEI”
 
8/202013.01.2020
Titlu: H O T Ă R Â R E referitoare la modificarea și completarea HCL Slobozia nr. 230/28.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIEȚII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”, modificată prin HCL nr. 87/25.04.2019
 
9/202013.01.2020
Titlu: HOTĂRÂRE DE APROBARE A CERERII DE FINANȚARE ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT – „REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI CONECTAREA ZONEI PIETONALE DINTRE STRĂZILE IALOMIȚEI ȘI ALEEA PIEȚII CU ACCES LA BULEVARDUL MATEI BASARAB, LA ZONA EXTINSĂ DE MOBILITATE URBANĂ”
 
10/202030.01.2020
Titlu: H O T Ă R Â R E privind indexarea cu indicele de inflaţie al anului 2019 a nivelului superficiilor redevenţelor şi chiriilor din contractele ce vizează bunuri aparţinând Municipiului Slobozia
 
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro