Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, pe anul 2021, prin majorarea bugetului local la partea de venituri cu suma de 4.092.400 lei și la partea de cheltuieli cu suma de 4.092.400 lei, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. În urma rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, sursa A de finanțare va fi la partea de venituri în sumă de 132.735.641 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 132.735.641 lei.

Art. 3. În urma rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, sursa G de finanțare va fi la partea de venituri în sumă de 4.375.500 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 4.375.500 lei, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă rectificarea listei obiectiovelor de investiții pe anul 2021, conform anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor Municipiului Slobozia prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe website-ul: https://municipiulslobozia.ro .

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului 

 Anexe

  • 274.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro