Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, pe anul 2022, pentru sursa A de finanțare, prin majorarea bugetului local la partea de venituri cu suma de 400.000 lei și la partea de cheltuieli cu suma de 4.469.140 lei, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. În urma rectificării bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Slobozia, sursa A de finanțare va fi la partea de venituri în sumă de 191.722.525 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 212.274.436 lei.

Art. 3. Se aproba suplimentarea cu suma de 4.069.140 lei a sumei utilizate din excedentul anului precedent ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. Excedentul total utilizat cu aceasta destinatie devine 20.551.911 lei.

Art. 4. Se modifica si se completeaza lista obiectivelor de investiții a Municipiului Slobozia conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

.Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință cetățenilor Municipiului Slobozia prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Slobozia și pe website-ul: https://municipiulslobozia.ro

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului General al Municipiului Slobozia Direcței Finanțe Publice Locale, în vederea aducerii la îndeplinire.

 Anexe

  • 293.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro