Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 - Educație, Investiția 6 – Dezvoltarera a minimum 10 consorții regionale  și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate . 

Art. 2  Se aprobă Acordul de parteneriat ce se va încheia înte Municipiul Slobozia – în calitate de Lider de Parteneriat, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinara din București - Partener 2, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești - Partener 3, Liceul Tehnologic ”Al .I. Cuza - Partener 4, Liceul Tehnologic ”Înălțarea Domnului”   - Partener 5, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița- Partener 6, CONSIROM S.R.L- Partener 7, OYL COMPANY HOLDING AG S.R.L- Partener 8, ELSIT COM S.R.L- Partener 9, ADMET S.R.L- Partener 10, CLEAN TECH INTERNATIONAL S.R.L- Partener 11, PROFESIONAL GMBH S.R.L- Partener 12, REAL TEST S.R.L- Partener 13, Asociația Platforma pentru Educație Competitivă- Partener 14, în vederea depunerii cererii de finanțare și a realizării în comun a proiectului   CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”,conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                     

Art. 3 Se aprobă Nota de fundamentare a investiției privind proiectul CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIAconform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 Se aprobă Nota conceptuală a investiției privind proiectul CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA, conform anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă Descrierea sumară a investiției privind proiectul CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA, conform anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6.(1) Se aprobă valoarea totală estimată a proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA după cum urmează:

- Valoarea investiției este de 96,487,950.00 lei cu  TVA, echivalentul a 19,500,000.00 euro cu TVA din care:

· 81,082,310.92 lei fără TVA, echivalentul a 16,386,554.62 euro fără TVA reprezentând cheltuielile eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență al României

· 15,405,639.08 lei , echivalentul a 3,113,445.38 euro, reprezentând valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 

(2) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 15,405,639.08 lei pentru proiectul CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA, va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 15- Educație/Reforma 4 : Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 6 – Dezvoltarea a minimum 10 consorții regionale  și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Art. 7 Se aprobă contribuția proprie de 10,2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantuam de 9,841,770.90 lei cu TVA (echivalentul a 1,989,000.00 euro la cursul infoeuro luna octombrie 2022 – 1 euro = 4,9481 lei), reprezentând cofinanțatrea proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA”. 

Art. 8 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului CONSORȚIUL REGIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL „CONECT MUNTENIA, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local, în acord cu specificațiile stabilite în cadrul Acordului de parteneriat.  Aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de implementare va face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local emisă ulterior. 

Art. 9 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Planul Național de redresare și reziliență, Componenta 15- Educație/Reforma 4 : Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior/Investiția 6 – Dezvoltarera a minimum 10 consorții regionale  și dezvoltarea și dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate. 

Art. 10 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul Serviciul Management Proiecte cu Finanțare Externă și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Slobozia.

 Anexe

  • 69.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro