Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 Se aprobă depunerea proiectului DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA,  în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C15 – Educație. 

Art. 2  Se aprobă indicatorii proiectului conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.              

Art. 3 Se aproba cheltuielile aferente implementarii acestui proiect după cum urmează:

(1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”  de  15,657,067.91 lei cu TVA compusă din:

a) 12,739,065.60 lei fără TVA, echivalentul a 2,589,820 euro fără TVA (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022, 1 EUR=4,9189 lei) reprezentând cheltuielile eligibile asigurate din Planul Național de Redresare și Reziliență al României;

b) 2,420,422.46 lei, echivalentul a 492,065.80 euro (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022, 1 EUR=4,9189 lei), reprezentând valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile;

c) 418,134.33 lei fără TVA, echivalentul a 85,005.66 euro fără TVA (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022, 1 EUR=4,9189 lei) reprezentând cheltuielile neeligibile asigurate din bugetul local;

d) 79,445.52 lei, echivalentul a 16,151.07 euro (cursul Inforeuro aferent lunii noiembrie 2022, 1 EUR=4,9189 lei) reprezentând TVA aferent cheltuielilor neeligibile, asigurat din bugetul local.

 

(2) Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile de 418,134.33  lei va fi asigurată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 15- Educație în conformitate cu legislația în vigoare. 

(3) Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI A UNITĂȚILOR CONEXE DIN MUNICIPIUL SLOBOZIA”, necesare pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Aprobarea cheltuielilor neeligibile ce pot apărea pe durata de implementare va face obiectul unei Hotărâri de Consiliu Local emisă ulterior. 

Art. 4 Sursele de finanțare ale proiectului sunt Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15- Educație. 

Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Primarul, Serviciul Managementul Proiectelor cu Finanțare Externă, Direcția Finanțe Publice Locale și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Slobozia.

 Anexe

  • 73.pdf
Primăria Municipiului Slobozia
Slobozia, Str. Episcopiei nr.1, cod 920023 , judeţul Ialomiţa , România
Tel .: 0243-207130, 0243-231401, Fax : 0243-212149 cod fiscal 4365352
e-mail : office@sloboziail.ro